Tự xây dựng một hệ thống Blockchain đơn giản

Nói đến Bitcoin có lẽ ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng biết đến Blockchain, công nghệ sử dụng để xây dựng đồng tiền ảo mạnh nhất thế giới đến thời điểm hiện tại. Theo cafef:

Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian do đó được gọi là chuỗi khối (blockchain). Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó. Blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. Thông tin trong blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút trong hệ thống. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain sụp đổ, những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Blockchain và Bitcoin từ nhiều nguồn trên internet, cả tiếng Anh và tiếng Việt, ví dụ như từ bài viết này trên genk hoặc video này từ Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum). Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ tiến hành xây dựng một hệ thống Blockchain đơn giản, Tiếp tục đọc “Tự xây dựng một hệ thống Blockchain đơn giản”