Bắt đầu với Ruby on Rails: Giá mà tôi biết trước

Dưới đây là bài viết của tác giả Kalid Azad từ trang web betterexplained.com, bạn có thể tìm thấy bài gốc tại đây. Hi vọng sau bài viết này các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn về framework Rails trong việc ứng dụng phát triển web. Happy coding.

Ruby on Rails cách thanh lịch, gọn gàng và thú vị trong việc phát triển các ứng dụng web. Tuy nhiên việc tìm hiểu Rails từ đầu đôi khi cũng là một thách thức với các lập trình viên mới. Tôi đã có một số dự án làm việc với framework rails, nên sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm tôi thu được khi mới bắt đầu tìm hiểu về Rails. Tiếp tục đọc “Bắt đầu với Ruby on Rails: Giá mà tôi biết trước”