Đọc quyển sách Transform Your Habits (James Clear)

Gần đây tôi có nhận một challenge của anh Thành, đó là trong năm 2016 đọc 100 cuốn sách. Giải thưởng là 500k còn nếu thua thì phải mời ảnh ăn một bữa (Một cái doner kebab 15k với chai danisa 4k cũng không quá đắt). Lúc mới nghe đến challenge này, tôi khì cười, lý do thì tại sao chẳng biết. Nhưng tôi biết chắc chắn là tôi sẽ không tham gia và có thể chờ review của các participants rồi kiếm một vài cuốn hay ho để đọc :D. Tuy nhiên sau khi hóng comment ở bài challenge của ảnh thấy có comment thế này:

Screenshot (488)

Tiếp tục đọc “Đọc quyển sách Transform Your Habits (James Clear)”